Turnaje

Rozpis a propozice turnajů národní házené v zimním období 2017

Datum Den Název turnaje Poznámka
25. 2. 2017 sobota Memoriál Ladislava Řezníčka 13. ročník
18. 3. 2017 sobota Memoriál Jana Václavka st. 15. ročník (pouze pro zvané)

Místo konání:             
Sportovní hala SPORT KLUB Náchod, Pražská 696 – palubovka

Hrací doba:     
Bude stanovena dle počtu přihlášených družstev. Min. počet družstev 5, max. 8.
Min. hrací doba 1×20 min. 

Čas:
Začátek turnajů v 8 hod, konec cca v 16 hod.

Přihlášky:       
Družstva se přihlásí závazně písemně, telefonicky či elektronicky nejpozději 14 dní před turnajem na adrese:        

Miloš Václavek
Pod Rozkoší 173
547 01  Náchod
tel. + 420 491 420 210 (domů)
mobil: +420 602 268 306
email: papik.cl@tiscali.cz

V případě, že družstvo nebude moci do turnaje nastoupit hned v úvodu či bude potřebovat dříve odcestovat, nahlásí toto pořadateli, ten dle možností upraví pořadí utkání.

Požadavek na zajištění ubytování nahlaste co nejdříve. Možnost skromného ubytování přímo v hale v ceně cca 140,- Kč.

Pokud se přihlášené družstvo na poslední chvíli nebude moci dostavit, ohlásí toto neprodleně na výše uvedená tel. čísla!!!

Rozlosování:
Provede pořadatel spolu se stanovením hrací doby dle počtu přihlášených družstev. Každé družstvo obdrží rozlosování v týdnu před hracím dnem.

Startovné:       
Vklad do turnaje činí 700,- Kč. Je splatný na místě a nevrací se. Netýká se Memoriálu Jana Václavka st.

Herní řád:
Hraje se podle platných pravidel národní házené. Družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí. Turnaje bude řídit ředitel z řad pořádajícího oddílu. První tři družstva obdrží ceny podle štědrosti sponzorů.

Rozhodčí:
Budou delegováni z řad rozhodčích Vč oblasti. Případný zájem z ostatních oddílů oznamte s předstihem pořadateli.

Bližší informace k jednotlivým turnajům, průběžné obsazení i následné výsledky budou postupně doplňovány.